Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Децентралізація ренти – 2019:  планування та ефективне використання

 

 

 

 

 

 

З першого січня 2018 року до місцевих бюджетів почала зараховуватися частина рентних платежів за видобування вуглеводнів. Такі нововведення дозволили у кілька разів збільшити дохідну частину в деяких сільських та селищних бюджетах, на території яких ведеться інтенсивний видобуток нафти, газу та газового конденсату, а комусь дозволили збільшити свій бюджет розвитку на 5-10 відсотків.

Не дивлячись на суттєві успіхи в розкритті геологічної та фінансової інформації і суттєвий прогрес, в питаннях ефективного управляння ресурсами на місцях залишається ще дуже багато не вирішених питань.

 

Саме для того, щоб обговорити найбільш актуальні проблеми видобувної галузі та презентувати результати втілення у життя Проекту «Прозоре управління та контроль за коштами, отриманими від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», командою ГО «Нова Енергія» 19 березня 2019 року було організовану круглий стіл на тему «Децентралізація ренти – 2019:  планування та ефективне використання».

 

Обговоривши досвід реалізації Проекту, учасники круглого столу вирішили:

  • Продовжити роботу з впровадження кращих практик залучення жителів до прийняття рішень у громадах, на території яких ведеться видобуток вуглеводнів;
  • Рекомендувати використання та друк у Журналі «Місцеве самоврядування» запропонованої методики оцінки перспективних надходжень ренти до місцевих бюджетів;
  • Звернути увагу ОМС на необхідність погодження планових надходжень від ренти з видобувними компаніями, щоб уникнути похибок через «аномальні» показники на окремих свердловинах;
  • Сприяти використанню ренти у якості співфінансування проектів в рамках обласних, національних та міжнародних конкурсів;
  • Забезпечити участь у навчальних семінарах, тренінгах фахівців організацій та установ, дотичних до тематики прозорого управління та контролю за коштами, отриманими від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні аби розвінчати міфи про видобувну діяльність;
  • Проводити інформаційно-просвітницьку роботу зі школярами та населенням громад на території яких планується розвідка та облаштування нових об’єктів видобувної галузі;
  • Доручити ГО НОВА Енергія з’ясувати порядок та терміни «розщеплення» ренти на казначейському рахунку то її надходження в громади.

 

Захід було проведено в рамках проекту «Прозоре управління та контроль за коштами, отриманими від видобутку вуглеводнів на місцевому рівні», який реалізується за фінансової підтримки Міжнародний фонд “Відродження”.