Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Портал Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні: потреби та очікування користувачів

10 листопада 2021 року в режимі онлайн пройшла презентація та експертне обговорення на тему «Портал Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні: потреби та очікування користувачів»

 З 2021 року Портал Ініціативи прозорості видобувних галузей (ІПВГ) https://eiti.gov.ua/ прийнято на баланс Міністерства енергетики України. Планом дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021—2022 роках передбачено залучення до реалізації ІПВГ на регіональному рівні, представників видобувних компаній, органів влади, місцевого самоврядування та громадськості.

На замовлення Німецького Товариства Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ ГмбХ (Проєкт «Ефективне управління державними фінансами ІІІ») було проведено «Дослідження потреб користувачів та очікувань цільових аудиторій роботи порталу EITI в Україні», результати якого було презентовано та обговорено під час заходу.

«Саме Відкриті дані забезпечують рівні та прозорі умови доступу до інформації видобувної галузі. та сприяють ефективному ухваленню управлінських рішень учасниками ринку. В той же час, відкриті дані допомагають контролювати роботу державних органів і запобігати корупції, сприяти розвитку видобувної галузі та створювати нові інструменти.» – зазначила Світлана Мізіна радниця проекту «Ефективне управління державними фінансами ІІІ», що реалізується GIZ, у своєму вітальному слові учасникам заходу.

На Головній сторінці  (https://eiti.gov.ua/  ) реалізована можливість відображення інформації про розміри податків та платежів (наразі відображається розмір виплаченої ренти та екологічного податку) від видобувних компаній в місцеві бюджети в розрізі областей/міст/селищ/сіл та ТГ, Це одна з перших спроб реалізувати принцип систематичного розкриття на регіональному рівні (https://eiti.org/systematic-disclosure/  ), тому розробникам та Міненерго вкрай важливо зрозуміти яку інформацію важливо побачити для користувачів і як її пріоритезувати.

Окрім того, робота Порталу ІПВГ має відповідати Стандарту ІПВГ 2019 року, зокрема вимозі 7.2. Доступність даних та відкриті дані, в котрій зазначається :

«Країни, що впроваджують ІПВГ, повинні забезпечити, щоб інформація, що розкривається згідно з вимогами ІПВГ, була доступною для широкої громадськості. Багатостороння група зацікавлених осіб повинна:

а) Узгодити чітку політику відкритих даних щодо доступу, випуску та повторного використання даних ІПВГ. Країнам, що впроваджують ІПВГ, пропонується публікувати дані ІПВГ під відкритою ліцензією, а також повідомляти, що інформація може бути повторно використана без попередньої згоди.

b)   Надавати доступ до даних у форматі відкритих даних у режимі онлайн і сповіщати про їх наявність. Формат відкритих даних означає, що інформацію можна отримати в форматі CSV або Excel, що можуть містити всі таблиці, графіки та цифри зі Звітів ІПВГ…»

Проведення дослідження може допомогти:

1. Збільшити кількість відвідувачів веб -сайту, що представляють цільові групи;

2. Покращити профіль та зміцнити репутацію Порталу ІПВГ серед ключових зацікавлених сторін та широкої громадськості;

3. Створити коаліцію осіб, що будуть пропагувати використання порталу ІПВГ та забезпечувати прогрес реформ у видобувній галузі.

4. Залучити національні та регіональні зацікавлені сторони до використання Порталу ІПВГ.

Що стосується пріоритезації даних для відображення на Порталі ІПВГ, то респондентам дослідження не вистачило інформації щодо:

 • Середньої ЗП чоловіків та жінок на різних посадах;
 • Контекстуальної екологічної інформації та впливу на довкілля;
 • Контролю (моніторингу) якості та рівня води (Поверхневих, ґрунтових, артезіанських);
 • Режимів та обсягів водокористування суб’єктами господарювання;
 • Даних та контактів контролюючих органів;
 • Форми зворотного зв’язку на Порталі ІПВГ;
 • Структури власності і розподілу повноважень державних компаній;
 • Посилання на карти з діючими свердловинами;
 • Динаміки та перспектив видобутку в розрізі спеціальних дозволів і громад;
 • Угод про розподіл продукції (Які іноземні компанії? Соціальні інвестиції? Оподаткування та розподіл за рівнями бюджету);
 • Переліку взятих зобов’язань та звіту про відповідність виконання.

«В умовах переходу ІПВГ від відкритості до підзвітності вкрай важливо забезпечити активне використання даних, що збираються для підготовки звітності ІПВГ.

Успішне повторне використання відкритих даних залежить від їхньої якості.

До основних вимірюваних показників якості належать:

 • Відповідність формату файлів рекомендаціям;
 • Коректність оформлення;
 • Вчасність оновлення.

Крім того, велике значення має повнота інформації, можливість зв’язати набір зовнішніми наборами даних, відсутність помилок у контенті, вчасне реагування на зворотній зв’язок.

Саме відсутність реалізації останнього на Порталі, є одним із головних зауважень користувачів.» – зазначила Олена Агапова, що координувала проведення дослідження. Дослідження показало значний потенціал до належно впровадження публікації даних Звітів ІПВГ через Портал ІПВГ у форматі відкритих даних, за умови належної уваги до цього питання з боку Міністерства енергетики України та членів багатосторонньої групи з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (БГ ІПВГ).