Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

НАСЛІДКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ ПРИБУТОК / IMPLICATIONS BEHIND THE IMPLEMENTATION OF A WINDFALL PROFIT TAX

Запровадження податку на непередбачуваний прибуток є широко дискусійним питанням, що має значні наслідки як для бізнесу, так і для економіки (Freshfields Bruckhaus Deringer, 2022). Хоча податок спрямований на галузі зі значними прибутками, такі як нафтогазова промисловість, він також може мати непередбачуваний вплив на іноземні інвестиції, інновації та зайнятість (Lundstøl & Isaksen, 2018). Життєздатність та ефективність податку на непередбачувані вигоди визначають різні фактори, і політики повинні ретельно оцінити всі “за” і “проти” його запровадження. Ця робота має на меті дослідити потенційні наслідки запровадження податку на непередбачуваний прибуток під час різкого зростання цін на викопне паливо, проаналізувавши вибіркові дані з 8 різних країн.

The implementation of a windfall profit tax is a widely controversial topic, with significant implications for businesses and the economy alike (Freshfields Bruckhaus Deringer, 2022). While the tax aims to target industries with significant profits, such as the oil and gas industry, it can also have an unintended effect on foreign investment, innovation, and employment (Lundstøl & Isaksen, 2018). Various factors determine the viability and effectiveness of a windfall profit tax, and policymakers must carefully evaluate the pros and cons of its implementation. This paper aims to explore the potential implications and consequences of a windfall profit tax implementation during a fossil fuel price surge by analyzing sample data from 8 different economies.

Резюме: запровадження податку на непередбачуваний прибуток є складним і суперечливим питанням, яке потребує ретельної оцінки його потенційних переваг і недоліків. Приклади, проаналізовані в цій роботі, висвітлюють різні підходи, які застосовували різні країни при впровадженні таких податків, починаючи від 33% податку на надприбуток у Швеції для компаній, що видобувають викопне паливо, і закінчуючи суперечливим податком на ренту за видобуток нафтових ресурсів в Австралії. Хоча податки на непередбачувані прибутки можуть приносити значні доходи урядам, сприяти розвитку промисловості, підвищенню добробуту та подоланню економічної нерівності, вони також можуть призвести до скорочення інвестицій, інновацій та зайнятості. Тому дуже важливо, щоб політики ретельно оцінювали найбільш життєздатну та ефективну податкову політику, беручи до уваги унікальні обставини їхніх економік.

Сonclusion: the implementation of a windfall profit tax is a complex and controversial issue that requires a careful assessment of its potential benefits and drawbacks. The examples analyzed in this paper highlight the various approaches that different countries have taken in implementing such taxes, ranging from Sweden’s 33% surplus tax on fossil fuel mining companies to the Australia’s controversial Petroleum Resources Rent Tax. While windfall taxes can generate significant revenue for governments, promote industry development and welfare, and tackle economic inequality, they can also lead to reduced investment, innovation, and employment. It is, therefore, essential for policymakers to carefully evaluate the most viable and effective tax policies while taking into account the unique circumstances of their economies.

З повним текстом аналізу англійською мовою можна ознайомитися за писиланням.

Матеріал підготовлений за пітримки Міжнародного Фонду «Відродження» у межах проекту «Вплив війни рф проти України на економічну прозорість газовидобутку ». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного Фонду «Відродження»