Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Про нас

Громадська організація «НОВА Енергія» є юридичною особою за законодавством України (зареєстрована у 2013 році) та має статус неприбутковості. Діяльність ГО «НОВА енергія» спрямована на поліпшення міжсекторної взаємодії громадських організацій у вирішенні екологічних, енергетичних і соціальних проблем регіону, сталого розвитку громад у відкритому громадянському суспільстві.

Місія оганізації: Справедлива вигодо від природних та енергетичних ресурсів для кожного. 

Стратегічною метою організації є сприяння реалізації молодіжної політики, сталому розвитку громад та відкритому громадянському суспільству шляхом заохочення громадян до участі у прийнятті рішень та виробленні політики через творчу розробку, дослідження та підтримку громадських організацій, органів місцевого самоврядування й ініціативних груп, а також задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих спільних інтересів своїх членів.

Проектна команда ГО «НОВА Енергія» представляє собою об’єднання фахівців різних галузей і має досвід надання консультацій, проведення тренінгів та практичної допомоги у сфері енергоефективності, енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлюваних енергетичних ресурсів, вирішення екологічних питань, моніторингу та захисту довкілля, ефективного використання засобів інформаційних та комунікаційних технологій.

ГО «НОВА Енергія» активно співпрацює з вищими навчальними закладами в Харкові, у тому числі Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця, Харківським національним університетом В. Н. Каразіна, Харківським національним університетом міського господарства ім. О.М. Бекетова, та іншими організаціями та бізнес-асоціаціями в енергетичному та молодіжному секторах.

У 2014 році ГО «НОВА Енергія» увійшла до складу Громадської ради при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

З 2016 року на базі організації створено «Регіональний хаб громадянської активності» діяльність якого, окрім регіональних семінарів і тренінгів, було спрямовано на індивідуальні консультації ГО регіону щодо приведення статутів організацій до вимог статті 133 ПКУ та ЗУ № 4572-VI «Про громадські об’єднання».

У 2019 році було офіційно зареєстровано юридичною особою Асоціацію  «ЕнергоТранспарентність», з метою сприяння більш сталому економічному та соціальному розвитку країни шляхом підвищення рівня прозорості у сфері видобутку та транспортування природних ресурсів.

У 2021 році, ГО «Нова Енергія» офіційно доєдналась до Української
національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.