Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Практичні аспекти забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь в умовах воєнного стану.

У рамках Тижня  Відкритого Уряду 10 травня 2023 року було проведено онлайн-обговорення «Забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь в умовах війни та післявоєнного відновлення» організоване Міністерством енергетики України спільно з багатосторонньою групою з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (БГ ІПВГ).

Практичні аспекти забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь в умовах війни та післявоєнного відновлення були обговорені в 3 тематичному блоці онлайн-заходу.

Умови війни та післявоєнного відновлення ставлять перед видобувною галуззю численні виклики та завдання, серед яких одним з ключових є забезпечення розкриття інформації. У таких непередбачуваних та складних ситуаціях доступ до точних, об’єктивних та актуальних даних є критично важливим для прийняття раціональних рішень, відновлення видобувних процесів та досягнення сталого розвитку.

Модератором цього блоку обговорення виступив Віталій Филенко, Голова ради ГО НОВА Енергія, член БГ ІПВГ, Експерт з організації роботи національного секретаріату ІПВГ, який на початку окреслив важливість технологічного забезпечення розкриття інформації, особливо у час війни та післявоєнного періоду.

Звіт ІВПГ умовно складається з двох частин: контекстуальної (описової) та фінансової.

Відповідно до вимог Міжнародного Стандарту ІПВГ, багатостороння група за результатами аналізу Звіту про техніко-економічний аналіз приймає рішення щодо сфери охоплення Звіту за відповідний період.

Під сферою охоплення, мається на увазі:

  • По перше, перелік видів діяльності які мають бути розкриті в контекстуальній часті;
  • По друге, перелік галузей видобування та транспортування які потраплять до фінансового аналізу;
  • Третє, поріг суттєвості компаній та перелік компаній які потраплять під звірку платежів;
  • Четверте, але не останнє, це перелік податків, зборів та платежів які будуть розкриватися та аналізуватися в рамках Звіту.

“Наразі перед нами стоїть питання чи зможе Україна забезпечити надання необхідної інформації для підготовки Звіту про техніко-економічний аналіз, аби можна було рухатися далі в цьому процесі ” – зауважив Віталій Филенко

Андрій Кітура, старший менеджер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» пояснив, які механізми внутрішнього аудиту необхідно впровадити для забезпечення прозорості та підзвітності в умовах війни.  Потрібно враховувати вплив зовнішніх факторів, таких як глобальні тенденції, екологічні вимоги та зміни клімату, на ринок корисних копалин. Це вимагає удосконалення податкової та законодавчої політики, щоб стимулювати розвиток екологічно чистих технологій та сприяти збереженню ресурсів.

“В Україні присутні корисні копалини різного значення. Одні за 30 років втратять свою важливість, а інші навпаки стануть основою нової економіки. Саме тому нам потрібно переглянути цілі, стратегії та механізми регулювання, зокрема податкового та законодавчого відповідно до різних факторів.” – зазначив старший менеджер ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги».

Україна має великий потенціал у сфері корисних копалин, і перегляд цілей, стратегій та механізмів регулювання допоможе використати цей потенціал на користь економіки та суспільства. Продумані та збалансовані рішення в галузі податкової та законодавчої політики створять сприятливі умови для інвестицій та розвитку нових технологій для автоматизації процесів в управлінні даними.

Стандарт ІПВГ може дати необхідне розуміння для напрацювання стратегічного бачення, щодо переліку корисних копалин, які мають бути першочергово видобуті, доки на них є попит на світовому ринку, а які навпаки мають залишитися в надрах для майбутніх поколінь.

Як зазначила Менеджер продукту «Портал ІПВГ» ГО НОВА Енергія, Марина Бузань-Свірська: “Не вирішеним залишається питання автоматизації створення наборів даних та їх публікація на Єдиному Порталі відкритих даних  data.gov.ua”.

Аналізуючи потреби користувачів та можливості ГО НОВА Енергія, було окреслено такі заходи для покращення функціонала “Порталу ІПВГ”:

Аналізуючи потреби користувачів та можливості ГО НОВА Енергія, було окреслено такі заходи для покращення функціонала “Порталу ІПВГ”:

  • Впровадження версійності спецдозволів;
  • Розробка системи автоматичного формування консолідованих звітів на основі даних від дочірніх компаній;
  • Налаштування розсилки листів про прийняття звіту;
  • Створення розділу зворотного зв’язку;
  • Розширення переліку наборів даних для візуалізації на дашбордах публічної частини.

Після обговорення 3 тематичних блоків було визначено, що висвітлення інформації в період післявоєнного відновлення країни позитивно вплине на розвиток як видобувної галузі в цілому, так і окремих напрямків промисловості.

Забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь в умовах війни та післявоєнного відновлення вимагає комплексного підходу та спільних зусиль уряду, бізнесу та громадськості. Використання ефективних інструментів збору, аналізу та поширення інформації, сприятливе регулювання та прозоре управління, а також активна взаємодія зі стейкхолдерами є ключовими компонентами успішного забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь. Це допоможе забезпечити належну оцінку ризиків, ефективне планування розвитку та створення сприятливих умов для інвестицій та стабільного функціонування галузі.