Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Проект: Ініціатива «UAEITI для ефективного управління на місцевому рівні» в межах проекту «підтримка впровадження глобальної ініціативи прозорості видобувних галузей у Вірменії, Грузії, України »

Термін реалізації: 01.09.2019  – 14.02.2020 

Мета проекта: впровадження ІПВГ в Україні, тим самим  забезпечення прозорості управління природними ресурсами та розкриття державних доходів гірничодобувного сектора, насамперед для підприємств нафтогазового сектору, а також вугільної та залізорудної галузей. Також, метою є створення платформ для вирішення конфліктів та діалогу між зацікавленими сторонами щодо соціальних, економічних та екологічних питань між громадянами, державою та бізнесом

Завдання проекту:

-Впровадження у пілотних громадах алгоритму державних трансфертів для розщеплення орендної плати за видобуток вуглеводнів.

-Залучення місцевих громад до відкритого діалогу з урядом та видобувними компаніями щодо розвитку своїх територій, подальших планів природних ресурсів компаній та експлуатації у відповідному регіоні.

-Створення групи компетентних експертів з ІПДО у видобуних регіонах України для підтримки реалізації Комунікаційної стратегії UAEITI та EITI в регіонах України.

-Інформування місцевих громад про цілі та завдання ІПВГ в Україні.

-Залучення  місцеві та регіональні СМІ до висвітлення процесу впровадження ІПВГ та до вирішення питань, з якими стикаються громади у видобувних регіонах, в рамках ініціативи щодо прозорості в таких регіонах

-Підвищення потенціалу неурядових організацій, які беруть участь у проекті, участі громадськості та співпраці з місцевою владою та громадським органом

-Реалізація принципів гендерної рівності в гірничій галузі, її участі в економічному, політичному, соціальному та культурному розвитку.

В рамках проекту «Ініціатива прозорості видобувних галузей в Україні: регіональний вимір» ГО «Нова Енергія» співпрацювала із пілотними ОТГ Харківської, Сумської, Полтавської та Львівської областей, на території яких ведеться видобування нафти, природного газу та конденсату.

Актуальність реалізації проекту обумовлена:

Прийняттям Закону України № 1793-VIII, відповідно до якого починаючи з 2018 року 5% рентної плати від видобутку вуглеводнів надходять до місцевих бюджетів.  Низькою усвідомленістю громад про сучасний порядок видачі/подовження ліцензій та процедуру проведення оцінки впливу на довкілля.