Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Проект “Відповідність даних та пілотна інтеграція порталу ІПВГ в Україні ІІ” реалізується за фінансової підтримки проекту «Ефективне управління державними фінансами III», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини

Основною метою проекту є вдосконалення електронної системи звітності, а саме MVP онлайн-платформи UAEITI (eiti.gov.ua) , розробленої відповідно до Меморандуму про співпрацю з Німецьким агентством міжнародного співробітництва (GIZ), шляхом вдосконалення функціональності Порталу ІПВГ та залучення національних та регіональних зацікавлених сторін до використання даних ресурсу.
Основним показником ефективності проекту є затвердження оновленої версії Порталу ІПВГ для звітності компаній та державних установ.
Тому одним із важливих напрямків роботи є впровадження оновленої версії Порталу та залучення влади, громадських організацій та громадян до її використання. Ці кроки сприятимуть досягненню наступних цілей:

  • забезпечення прозорості в управлінні природними ресурсами;
  • забезпечення доступу громадянського суспільства до повної та достовірної інформації про державні надходження від видобувної галузі;
  • формування засад відповідального національного надрокористування;
  • визнання та обговорення питань, пов’язаних з управлінням родовищами корисних копалин загальнодержавного значення.

Термін реалізації проекту: 09.07.2021- 31.10.2022

  They key project objective is to enhance the electronic reporting system, namely MVP of the UAEITI online platform, developed in accordance with the Memorandum of Cooperation with the German Agency for International Cooperation (GIZ), through improvement of the functionality of EITI portal and engagement of the national and regional stakeholders in the usage of the portal.

The main performance indicator of the project is to approve the operational exploitation of the updated MVP version of EITI portal for the reporting of companies and governmental institutions.

Therefore, one of the important areas of work is to install the updated version of the portal and engage the government, NGOs and citizens in the using the EITI platform. These steps will contribute to:

  • ensuring transparency in the natural resource governance;
  • providing the access for the civil society to the full and reliable information about the public revenues from the extractive sector;
  • formation of the basis for the responsible national subsoil usage;
  • acknowledgement and discussions of the issues related to the governance by the state and municipalities the national mineral deposits.