Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Проект «Сприяння стандартам корпоративно -соціальної та екологічної відповідності у видобувному секторі (Регіональний рівень)», реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Реалізація проекту допоможе сформувати зрозумілі широкому загалу підходи до корпоративно-соціальної та екологічної відповідальності з одного боку й продемонструє важливість конструктивного обґрунтованого діалогу з іншого.

Окремою перевагою для досягнення поставлених цілей і задач проекту є залучення на всіх етапах представників трьох сторін – влади, громадськості та бізнесу (видобувних компаній), що дозволить приймати рішення шляхом знаходження консенсусу, сприятиме налагодженню відкритого діалогу та підвищить загальну зацікавленість до розв`язання проблеми спільними зусиллями.

Мета проекту

Метою проекту є популяризація кращих демократичних практик впровадження та визначення пріоритетів програм корпоративно-соціальної та екологічної відповідальності (КСЕВ) на території яких здійснюється видобуток вуглеводнів, з урахуванням додаткових надходжень (та їх втрат) до місцевих бюджетів у вигляді відсотку рентної плати.

Цільова аудиторія проекту

Цільова аудиторія проекту включає ініціативні групи, громадські організації, представники ОМС (селищних, сільських рад та ОТГ) громад на території яких ведеться видобуток вуглеводнів та керівництво видобувних компаній.

Актуальність проекту

В останні роки можна помітити тривожну тенденцію, коли під виглядом стимулювання галузі та залучення інвестицій створюються штучні умови для надприбутків компаній та виведення коштів ще до моменту їхнього надходження до державного бюджету, що нещадно руйнує економіку та погіршує екологічну й соціально-економічну ситуацію в регіонах видобутку. На при кінці 2019 року Верховна рада скасовує обов’язок проведення процедури оцінки впливу на довкілля для проектів Угод про розподіл продукції, а обласні ради позбавляє права погодження надання спеціальних дозволів, а відповідно прописувати в умовах надання вимоги щодо участі в соціально-економічному розвитку регіону та реєстрацію підприємства за місцем здійснення видобувної діяльності.

Такі законодавчі ініціативи призводять до ескалації конфлікту між видобувними компаніями та громадами, обурення пересічних мешканців , що активно підігріваються радикальними та проросійськими групами.

Відсутність прозорого, зрозуміло для громад та економічно обґрунтованого підходу до реалізації соціального партнерства громади й компанії, призводить до звинувачень в хабарництві, продажності та соціальному вимаганні, що зводить до нуля всі спроби налагодження конструктивного діалогу.

Завдання проекту:

  • Залучення видобувних компаній регіону до діалогу та участі у розвитку видобувних громад з урахуванням недоотримання частини рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів.
  • Формування  підходу до рамкового визначення обсягу коштів КСВ, внеску компаній в розвиток громади та захист навколишнього середовища.
  • Популяризація кращих практик відповідального надрокористування та партнерства з громадами у видобувному секторі в Харківській області.
  • Зниження рівня конфлікту навколо газовидобутку в Харківській області.
  • Розробити та внести зміни в законодавство щодо справедливої рентної плати за користування надрами;
  • Підвищити культури відповідального надрокористування;
  • Поширення досвіду пілотних громад на інші видобувні громади та регіони.