Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Проект “Вплив війни рф проти України на економічну прозорість газовидобутку” за підтримки Міжнародного фонду Відродження.

Проект має на меті обґрунтування необхідності запровадження альтернативного звітування ІПВГ в Україні за 2022 рік шляхом проведення попередньої оцінки впливу запроваджених підходів до нарахування ренти за видобуток природного газу на розподіл прибутків між надрокористувачами (компаніями) та власником надр (державним та місцевими бюджетами). Проект передбачає проведення дослідження можливостей та перспектив детального аналізу ситуації щодо законодавчих змін у податковій політиці у відповідь на маніпуляції росії на світових ринках вуглеводневої енергетичної сировини

Тривалість проекту: 15.12.2022-14.04.2023

The impact of the russian federation’s war against Ukraine on the economic transparency of gas production.

The project aims to justify the need to introduce alternative EITI reporting in Ukraine for 2022 by conducting a preliminary assessment of the impact of the introduced approaches to calculating Production royalty for natural gas on the distribution of profits between subsoil users (companies) and the owner of subsoil (state and local budgets). The project involves conducting a study of the possibilities and prospects of a detailed analysis of the situation regarding legislative changes in tax policy in response to Russia’s manipulations in the world markets of hydrocarbon energy raw materials