Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Проєкт «Сприяння стандартам корпоративно-соціальної та екологічної відповідальності у видобувному секторі (Національний рівень)» , реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Реалізація проекту допоможе сформувати зрозумілі широкому загалу підходи до корпоративно-соціальної та екологічної відповідальності з одного боку й продемонструє важливість конструктивного обґрунтованого діалогу з іншого.

Окремою перевагою для досягнення поставлених цілей і задач проекту є залучення на всіх етапах представників трьох сторін – влади, громадськості та бізнесу (видобувних компаній), що дозволить приймати рішення шляхом знаходження консенсусу, сприятиме налагодженню відкритого діалогу та підвищить загальну зацікавленість до розв`язання проблеми спільними зусиллями.

Мета проекту

Метою проекту є популяризація кращих демократичних практик впровадження та визначення пріоритетів програм корпоративно-соціальної та екологічної відповідальності (КСЕВ) на території яких здійснюється видобуток вуглеводнів, з урахуванням додаткових надходжень (та їх втрат) до місцевих бюджетів у вигляді відсотку рентної плати.

Завдання проекту: 

  • Залучення видобувних компаній регіону до діалогу та участі у розвитку видобувних громад з урахуванням недоотримання частини рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів.
  • Формування  підходу до рамкового визначення об’єму коштів соціального партнерства для розвитку громади та захисту навколишнього середовища
  • Популяризація кращих практик відповідального надрокористування та партнерства з громадами у видобувному секторі.
  • Зниження рівня конфлікту навколо газовидобутку в Харківській області.

Цільова аудиторія проекту

Цільова аудиторія проекту включає експертів з формування енергетичної політики, депутатів ВРУ, членів багатосторонньої групи і\з впровадження ІПВГ в Україні та керівництво видобувних компаній.

Щороку на території області виникає 5-7 осередків конфлікту, що динамічно розвиваються. Наразі, за результатами ОВД напружена ситуація з новим бурінням на територіях в Бабаівській, Мереф’янській, Хорошівській та інших громадах Харківського району, на прикладі яких і буде сфокусовано увагу проекту.

Актуальність реалізації проекту обумовлена:

В останні роки можна помітити тривожну тенденцію, коли під виглядом стимулювання галузі та залучення інвестицій створюються штучні умови для надприбутків приватних компаній та виведення коштів ще до моменту їхнього надходження до державного бюджету, що нещадно руйнує економіку та погіршує екологічну й соціально-економічну ситуацію в регіонах видобутку. Так, звіти ІПВГ (Ініціативи прозорості видобувних галузей) показують динаміку ставки рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу з глибин до 5 км та глибше у 2014-2015 роках становила 28-55% та 15-28%; в 2016 році 29% та 14%, але становила 70% (до 31 березня 2016 р.) та 50% для газу реалізованого для потреб населення;  в 2017 році було урівняно ставки ренти для потреб населення та зафіксовано на рівні 29% та 14%; з 2018 року починають діяти стимулюючі ставки ренти для нових свердловин 12% та 6% відповідно, а для Угод про розподіл продукції (УРП) ставка ренти взагалі фіксується на рівні 1,25%. В той час як до 2017 року для  УРП вона визначалася самою угодою, але на рівні не нижче діючої в країні. Тобто основний податок за надрокористування знизився майже у 5 разів.

Такі законодавчі ініціативи призводять до ескалації конфлікту між видобувними компаніями та громадами, обурення пересічних мешканців та руйнують спроби забезпечення енергетичної незалежності України. В намаганнях залучити інвесторів, наразі зовсім забули про місцеве населення, обурення якого переростає у конфлікти через відсутність комунікації та нерозуміння економіку процесу.