Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Прозорість даних видобувного сектору після війни

13 жовтня 2022 року з 16.00 до 17.30 було проведено онлайн-семінар з розвитку Електронної системи аналізу та подання звітності ІПВГ (Портал ІПВГ).

До участі в заході долучилися члени Асоціації «ЕнергоТранспарентність», у т. ч. члени Багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ, представники незалежного адміністратора (компанії Ернст&Янг) з підготовки звіту ІПВГ в Україні, видобувних компаній, експерти та команда розробників Порталу ІПВГ в Україні.

У ході онлайн-семінару було презентовано та обговорено результати доопрацювання Порталу ІПВГ, результати пілотного застосування інструментів бізнес аналітики до аналізу  даних ІПВГ в Україні.

За результатами обговорення учасники змогли висловити власні бачення та шляхи розвитку Порталу ІПВГ (https://eiti.gov.ua/) , а також долучитися до ранжування та пріоритезації задач на 2023-2025 роки.

У вступній частині радниця з ІПВГ GIZ Світлана Мізіна та голова ГО «НОВА Енергія» Віталій Филенко коротко розповіли про основні досягнення та процес розвитку Порталу ІПВГ, який дозволив навіть під час війни збирати дані від компаній про результати діяльності у 2021 році.

Зокрема, Світлана Мізіна звернула увагу учасників, що Портал з самого початку створювався за фінансової підтримки проекту «Ефективне управління державними фінансами III», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини.

Результати доопрацювання Порталу ІПВГ. Основні технічні доопрацювання

Віталій Филенко, Голова ради ГО НОВА Енергія розповів про основні доопрацювання Порталу ІПВГ протягом 2022 р., а саме:

 • Створення інтерактивних карт;
 • Вдосконалення процесу подання звітності видобувними компаніями;
 • Створення окремої форми подання відповідей на Запит щодо участі держави;
 • Створення 5 кабінетів доступу до Порталу ІПВГ (для видобувних компаній, державних органів, незалежного адміністратора, контент менеджера та ІТ-адміністратора).

Олена Агапова розповіла про реалізацію інтерактивного функціоналу для роботи з даними Порталу ІПВГ, зокрема створення дашбордів на основі бази даних Порталу ІПВГ:

 • Для створення дашбордів розробниками було проаналізовано 62 набори даних, що традиційно входять до Звіту ІПВГ в Україні, створено єдину базу даних, розроблено та впроваджено додаткові довідники, об’єднано всі таблиці бази даних та додаткові довідники в єдину реляційну модель даних.
 • На цій основі підготовлено 25 тематичних дашбордів, що візуалізують у формі інтерактивних графіків, діаграм та таблиць дані Порталу ІПВГ та зовнішніх ресурсів.

Тематика дашбордів:

 1. Звірка платежів
 2. Працівники
 3. Платежі на користь держави
 4. Платежі за цільовими бюджетами
 5. Соціальні програми
 6. Отримана державна допомога
 7. Тарифи
 8. Доходи оператора транспортної системи
 9. Витрати на транспортування
 10. Платежі в бік операторів транспортних систем
 11. Платежі, отримані оператором транспортної системи
 12. Бенефіціари
 13. Договори і дозволи видобувних підприємств
 14. Газ
 15. Нафта
 16. Кам’яне вугілля
 17. Залізо
 18. Титан
 19. Марганець
 20. Глина вогнетривка
 21. Глина тугоплавка
 22. Пісок кварцовий
 23. Каміння будівельне
 24. Зведений дашборд
 25. Підприємства та організації

Для учасників було підготовлено стислу інструкцію щодо функціоналу дашбордів (зокрема, функцій крос-фільтрації, переходу на інші рівні ієрархії, відображення фільтрів, що впливають на візуалізацію, режиму фокусування, масштабування шкали та відображення графіків як таблиць).

Віталів Филенко, запропонував подумати над можливістю проходження тренінгу для тренерів із використання даних Порталу ІПВГ. В подальшому, ці тренери могли б проводити роз’яснювальну роботу стосовно можливостей Порталу для органів державної влади, місцевого самоврядування, ЗМІ та громадськості у регіонах.

Крім того, Віталів Филенко відзначив, що поточна інструкція щодо використання дашбордів Порталу ІПВГ включає суто опис застосування функціоналу дашбордів. Але в ході роботи з вихідними даними звітності було виявлено багато особливостей та нюансів, які було доволі складно впорядкувати та відобразити, й вони потребують роз’яснення для користувачів (це обумовлено різною деталізацією даних за різні роки, зміною законодавчих норм, наприклад, зміна ставки ренти за користування надрами протягом року, зміна розподілу податків між бюджетами різних рівнів). Тому у планах на 2023 р. є розробка супроводжувальних роз’яснювальних документів до кожного дашборду з детальним описом даних та припущень, які закладені у побудову того чи іншого графіка).

Ініціативу стосовно проведення тренінгів підтримали 8 учасників заходу (серед яких члени Асоціації «ЕнергоТранспарентність», представники незалежного адміністратора та видобувних компаній).

Захід проведено ГО НОВА Енергія за фінансової підтримки проекту «Ефективне управління державними фінансами III», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини.