Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Реалізація політики відкритості та підзвітності у видобувному секторі під час війни відповідно до міжнародного стандарту ІПВГ

У рамках Тижня  Відкритого Уряду, Міністерство енергетики України спільно з багатосторонньою групою з імплементації Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (БГ ІПВГ) провело 10 травня 2023 року онлайн-обговорення «Забезпечення розкриття інформації про видобувну галузь в умовах війни та післявоєнного відновлення», яке було розділене на 3 тематичні блоки.

В цьому матеріалі ми зібрали питання першого тематичного блоку, який стосувався стану реалізації політики відкритості та підзвітності у видобувному секторі відповідно до міжнародного стандарту ІПВГ.

Протягом 2020-2023 років Міненерго спільно із зацікавленими сторонами (громадськими організаціями, компаніями, консультантами GIZ) активно працювало над впровадженням ІПВГ в Україні та виконанням зобов’язань у рамках Плану дій Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” на 2020-2021 роки, зокрема щодо:

  • впровадження електронної системи подання та аналізу звітності (онлайн-платформа ІПВГ),
  • Спільної роботи з облдержадміністраціями щодо впровадження ІПВГ на територіях областей, де здійснюється видобуток корисних копалин.

На жаль, через війну, робота щодо впровадження ІПВГ на регіональному рівні дещо призупинилася, проте, і на цьому напрямку  вдалося  досягти непоганих результатів. У Львівській області   створена регіональна багатостороння група ІПВГ. Перед війною відбулися  онлайн зустрічі із зацікавленими сторонами у Харківській і Полтавській областях.

Що ж стосується першого зобов’язання, то  Багатосторонньою групою ІПВГ визначено стратегічні цілі у цій  роботі на найближчі 3 роки, визначені  заходи, необхідні для їх реалізації та затверджено ПЛАН дій із забезпечення функціонування  «Електронної системи подання та аналізу звітності ІПВГ» (Порталу ІПВГ) на 2023-25 рр. Проте для  успішного виконання цього ПЛАНУ необхідно залучити фінансування для розробки бізнес-аналітики та розвитку  онлайн-платформи, а також посилити інституційну спроможність процесу впровадження ІПВГ, зокрема  оновлення складу Багатосторонньої групи  і створення Національного Секретаріату ІПВГ. 
“Саме ці напрями  вимагають  активної співпраці усіх зацікавлених сторін, тому ми їх включили у  наступний план  дій по Ініціативі «Відкритий Уряд» на 2023-24 роки.” – зазначила Вікторія  Гнатовська, модератор заходу. керівник експертної групи Директорату з питань формування енерго- та ресурсоефективної політики Міненерго.

Олексій Орловський, директор програми «Демократія і належне врядування» МФ «Відродження», член Правління ІПВГ розповів, що буде внесено зміни до міжнародного стандарту ІПВГ в таких напрямках, як:

  • Боротьба з корупцією;
  • Енергетичний перехід;
  • Гендерна, соціальна та екологічна політика;
  • Збирання доходів, які утримуються на рівні держави.

Також він зазначив, що суттєво буде посилюватися роль в межах оновленої версії стандарту ініціативи роботи національних багатосторонніх груп зацікавлених осіб. Для того, щоб максимально контролювати певні питання у видобувному секторі, а також ще більше підвищувати рівень різноманітних суспільних обговорень дебатів на рівні суспільства, перш за все, для ефективного використання цих коштів і прозорості використання цих коштів, які надходять до бюджетів.

На думку Олени Павленко, заступниці голови БГ ІПВГ та президента ГО «ДІКСІ ГРУП»: “Діджиталізація зараз це фактично ключове рішення під час пандемії, війни і після війни, яке дозволить зробити процес звітування максимально швидким, зручним, доступним та орієнтованим на з використанням відкритих даних.”

“Той процес, який Україна вже пройшла, починаючи від законодавства і закінчуючи платформою, це вже може вважатися кращим прикладом у світі. Тобто є сектор, де Україна може дати фору навіть багатьом країнам заходу і поширювати свою практику” – наголосила заступниця голови БГ ІПВГ, президент ГО «ДІКСІ ГРУП».

Розкриття інформації є невід’ємною складовою успішного планування розвитку енергетичного сектору. Інформація про поточний стан сектору, енергетичні потреби, екологічні вимоги та нові технології має бути доступною для всіх зацікавлених сторін, включаючи урядові органи, інвесторів, дослідників і громадськість.

Саме тому реалізація політики відкритості та підзвітності у видобувному секторі відповідно до міжнародного стандарту ІПВГ є необхідною умовою для покращення прозорості та управління цим сектором. Даний аспект є ключовим інструментом для досягнення цих цілей та створення умов для сталого та ефективного розвитку видобувного сектору.