Висвітлення діяльності ГО НОВА Енергія

Діяльність

Напрямками діяльності організації є:

  • популяризація питань енергоефективності, енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії;
  • збереження та охорона довкілля, вирішення екологічних проблем та питань раціонального поводження з відходами;
  • посилення комунікаційної спроможності та активізація місцевих громадських об’єднань;
  • сприяння реалізації молодіжної політики, поширення інформації та популяризація знань щодо молодіжної політики, залучення та стимулювання молоді до формування молодіжної політики держави та політики щодо сталого розвитку, через набуття членства в організації;
  • сприяння розвитку інфраструктури громад, поширення інформації та популяризація знань щодо сталого розвитку та відкритого громадянського суспільства;
  • сприяння забезпеченню екологічних, економічних та соціальних прав шляхом проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організації виставок, презентацій, підтримці в такий спосіб розвитку в Україні демократичного громадянського суспільства.